Header
Title
Epizóda 2: Dúhové elixíry
Translation: talime.
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 1
Writing
POZOR MAJETOK ČARODEJNICE
33
Sound
Glu Glu Glu
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 2
Writing
FIRE D
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
PIN
MSON
Sound
ťuk
Writing
NATURE
YELLOW
ORANGE TOP
FIRE DANCE
DEEP OCEAN
VIOLE(N)T
ULTRA BLUE
META PINK
MAGENTA X
CRIMSON
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 3
Sound
Glu Glu Glu
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 4
Sound
Glo Glo
Glo Glo
Glo Glo
Pfuj!
Tfuuuuj
Mmm
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 5
Sound
Blup Blup
čľap čľap čľap
Epizóda 2: Dúhové elixíry, Page 6
Credits
Pepper&Carrot je open-sourceový webkomiks a táto epizóda bola sponzorovaná cez www.patreon.com/davidrevoy
Veľká vďaka patrí mojim 21 sponzorom:
vyrobené v Krita na GNU/Linux