nimi
nimi
lipu nanpa tu: telo pi kule mute
ante toki: Ret "jan Ke Tami" Samys.
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 1
sitelen
O LUKIN! JAN PI LI LON
33
WAWA NASA
kalama
Telo Telo Telo
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 2
sitelen
SELI T
TELO ANPA
UTALA(SO)
LASO WAWA
LOJ
E PIPI
kalama
Pana
sitelen
KASI
JELO
JELO LOJE A
SELI TAWA
TELO ANPA
UTALA(SO)
LASO WAWA
WALO LOJE
LOJE WALO
LOJE PIPI
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 3
kalama
Telo Telo Telo
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 4
kalama
Moku Moku
Moku Moku
Moku Moku
WEkaa!
ANPaKoMmm
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 5
kalama
Telo Telo
nokako nokako nokako
lipu nanpa tu: telo pi kule mute, lipu lili nanpa 6
mama
sitelen ni li nasin jo pi jan ale. jan 21 li pana e mani la, lipu wan ni li lon. www.patreon.com/davidrevoy
pona mute tan jan ni:
pali kepeken ilo Krita lon ilo GNU/Linux