nguồn và giấy phép Pepper bởi David Revoy

Pepper


Pepper bởi David Revoy


Họa sĩ: David Revoy
Khổ ban đầu: 3266x1923px
Ngày sáng tạo: 2019-10-16
Phân loại: Tranh vẽ

Tải xuống hình chất lượng cao
Tải xuống tập tin nguồn (zip)

Giấy phép:


Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế 4.0 (CC BY 4.0)
Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.