nguồn và giấy phép
"Episode 1" bởi David Revoy − CC-BY 4.0


Episode 1 bởi David Revoy

"Episode 1" bởi David Revoy − CC-BY 4.0

Khổ ban đầu: 2560x1600px
Ngày sáng tạo: 2016-12-04
Phân loại: Ảnh nền

Html:
Md:

Tải xuống hình chất lượng cao, 1.09MB
Tải xuống tập tin nguồn (zip), 12.22MB

Giấy phép:

Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.