Bann-cinn
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 1
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 2
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 3
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 4
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 5
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 6
Eapasod 20: A’ chuirm-chnuic, Duilleag 7
Leugh 48 beachd.