Bann-cinn
Tiotal
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh
Eadar-theangachadh: GunChleoc.
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 1
Nàmhaid
huubhÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ!
Feachd
Rrraoic!
Rrràn!
Grrrr!
Glaodh!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 2
Rìgh
Sin sin a-nist, a bhana-bhuidsich òig. Ma tha geas agad a chuidicheas leinn, seo an t-àm!
Peabar
Tha mi agaibh! Thoiribh fianais air…
Fuaim
Tssiii !!
Peabar
…ANNAS mo LÀIMHE!!
Fuaim
Tssiiii !!
Peabar
Fìorachdas Hackeris Peabarus!
Fuaim
Pssiuuu !!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 3
Fuaim
Fiiss!
Tsii!
Siiii!
Ffiiii!
Ffiiii!
Siiii!
Fiiss!
Tsiing!
Rìgh
Nise, an dèan a’ gheas seo na claidheamhan againn nas cumhachdaiche… …’s an lagaich i claidheamhan ar nàimhdean?
Fuaim
Tsii...
Peabar
Hè. Tuigidh sibh e an ceartuair! Cha chan mi càil ach nach caill sibh saighdear sam bith an-diugh.
Gidheadh, feumaidh sibh sabaid fhathast is ur dìcheall a dhèanamh!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 4
Rìgh
Nì gu dearbh agus sinne dèanta ri cogadh.
Air m’ ÒÒÒÒÒÒÒRDUGH!
Feachd
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Rìgh
IOOOOOONNSAIGH!!!
Feachd
Àidh!
Àidh!
Àidh!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 5
Rìgh
Èigh !!!
Nàmhaid
RAOic!!!
Fuaim
Strrrrràc !!
Fruuis !!
Sgrìobhte
12
Nàmhaid
?!!
Sgrìobhte
8
Rìgh
?!!
Sgrìobhte
64
32
72
0
64
0
56
Feachd
Èigh!
Raoic!
Àidh!
Grrr!
Èigh!
Àidh!
Fuaim
Bhiiss
Fruuis
Gloing
Fffichh
Gliong
Ssiing
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 6
Rìgh
?!
Sgrìobhte
3
24
38
6
12
0
5
0
37
21
62
27
4
Rìgh
!!
A BHANA-BHUIDSICH!!!! DÈ CHUIR THU OIRNN?!!!!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 7
Peabar
Hò-rò !
Siud… …annas mo làimhe!
’S e geas iom-fhillte a th’ innte a dh’atharraicheas an fhìorachd ’s a sheallas na puingean-beatha a tha air fhàgail dha do nàmhaid.
Sgrìobhte
33
Peabar
Ma bhios tu air do phuingean-beatha uile a chall, fàgaidh tu am blàr gus am bi e seachad. Thèid an latha leis an fheachd a bheireas na puingean-beatha uile air falbh o shaighdearan an nàmhad! Furasta.
Sgrìobhte
0
Feachd
?
Peabar
Nach eil sin math fhèin?! Gun saighdear ’na shìneadh! Gun saighdear air leòn! Cha mhill an cogadh duine beò gu bràth tuilleadh!
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 8
Peabar
Nise on a tha sinn uile eòlach air na riaghailtean, nach ath-shuidhich mi na sgòran dhuibh ach an tòisicheamaid às ùr? Bidh e nas cothromaiche mar sin.
Sgrìobhte
64
45
6
2
0
0
0
0
9
5
0
0
0
Fuaim
Ssiiing!
Ffruuis!
poc!
sgiot!
Peabar
Thoir do chasan leat, a Churrain! Cha mhair a’ gheas ach greiseag!
Neach-aithris
- Deireadh na sgeòil -
Eapasod 33: A’ gheas-chogaidh, Duilleag 9
Urram
29mh dhen Ògmhios 2020 Obair-ealain ⁊ sgeulachd: David Revoy. Leughadairean Beta: Arlo James Barnes, Craig Maloney, GunChleoc, Hyperbolic Pain, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Quetzal2, Valvin. Tionndadh Gàidhlig Eadar-theangachadh: GunChleoc. Stèidhichte air saoghal Hereva Air a chruthachadh le: David Revoy. Prìomh neach-glèidhidh: Craig Maloney. Sgrìobhadairean: Craig Maloney, Nartance, Scribblemaniac, Valvin. Ceartachadh: Willem Sonke, Moini, Hali, CGand, Alex Gryson. Bathar-bog: Krita 4.3, Inkscape 1.0 air Kubuntu 19.10. Ceadachas: Creative Commons Attribution 4.0. www.peppercarrot.com
Peabar
An robh fios agad? Tha Pepper&Carrot saor is le tùs fosgailte air fad agus ’ga sponsaireadh le taic nan leughadairean. Mòran taing dhan 1190 pàtran a thug taic dhan eapasod seo!
’S urrainn dhut dol ’nad phàtran Pepper&Carrot cuideachd is chì thu d’ àinm an-seo! Tha sinn air Patreon, Tipeee, PayPal, Liberapay ...’s a bharrachd! Tadhail air www.peppercarrot.com airson barrachd fiosrachaidh! Mòran taing!