Header
Title
Pipro
<unknown>
e
Karoto
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 1
Writing
Segun demando populara, urbo Komona prizentas la Konkurso di Magio
Chefa Premio de 50.000 Ko
Por la maxim impresiv demonstro magial ! Eniro : 150 Ko Nova areno imensa e sekura Komona Azarday, 10 AirMoon
INVITO SPECALA
Pepper
Me es pronta ! Venez, Karoto. Ni irez !
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 2
Pepper
Ka vi es ankore certa pri ne volar venar kun ni ?
Cayenne
Certa. Ni facas sorcado en Khaosah, ne spektakli !
Writing
La KOMONAN
INAUGURO DIL NOVA ARENO HODIE
HABITANTI DESQUIETA PRI SUA IMPOSTURI
PARVENDO DIL BILIETI : LA SUCE-SO ES CERTA !
TENSI POLITIKAL EN LANDO AH
AH OKUPAS NUN 80% DIL TERITORII
VU HAVAS BON VIDADO !
Pepper
Danko pro lasar me partoprenar ! Me ganos ! Promiso ! Til vespero !
Sound
Klak !
Cayenne
...
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 3
Mayor of Komona
Kom urbestro di Komona, me deklar la duesma Granda Konkurso di Magio komencata !
Audience
Klak
Mayor of Komona
Me sav, ke vi vartis ca evento kun nepacienteso ! Danko pro facir la voyajo de omna anguli di Hereva por deskovrar nia granda areno ultra-sekura !
Ni facez nun la prizento dil partoprenantini !
Carrot
ZZZ...
Pepper
Karoto ?! Nu, quon tu agas ?! Vekez ! Komencas ! Ed omnu regardas ni !
Sound
Tush !
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 4
Mayor of Komona
Adepto di la magio mortigive rivivigant di « Zombiah », ni hav la honoro di aceptar... KORIANDRO !
Audience
Klak
Mayor of Komona
L'animalaro e la plantaro havas nul sekreto a ta sorcistino de « Hippiah » ! Voluntez aplaudar... KAMOMILO !
E nun, danke la prodaji teknikal di Komona, yen, en exkluziveso mondal...
Sound
Klak !
Mayor of Komona
...sorcistino del fundi maral, elqua dominacas la timinda magio di « Aquah » ! SPIRULINO !
Pepper
Aquah ?! Hike ?! Nekredebla !
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 5
Carrot
Gorgol
Pepper
Karoto ! Esos balde nia foyo ! Kelka seriozeso ! Me preg ! Nur por la nuna dio !
Mayor of Komona
Sorcistino dil magio spirital ed asketal di « Ah », es granda plezuro havar meze di ni... SHICHIMI !
Audience
Klak
Pepper
Karoto ! NO !!!
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 6
Mayor of Komona
Nun, yen la foyo di ca misterioz partoprenantino, qua enskribis su anonime por reprezentar la brilanta magio di « Magmah »...
Sound
Klak !
Mayor of Komona
HO ! Quala surprizo ! Yes, to es ya elu ! Koncernesas... SAFRANO !
Sound
Plaud !
Mayor of Komona
Ah ! Semblas, ke partoprenanto havas ja problemo !
Audience
Ha !
Mayor of Komona
Damzelo !! Voluntez retroirar a vua plaso !!
Pepper
KAROTO ! NO !
Sound
Zum !
Pepper
?!
Sound
Plaud !
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 7
Pepper
Ha ha ! Danko, Spirulino ! E me regret...
Adube iras tu ?! RETROIREZ !
Mayor of Komona
Hem ! Yen do nia lasta partoprenantino, di la magio di... hem... la ne-qualifikebla « Khaosah »... PIPRO !
Kom granda gananto dil konkurso di pociono, ni decidis ofrar ad el plaso selektita !
Pepper
?!...
Mayor of Komona
Certe, el esos...
... membro di nia jurio !
Sound
Plump
Audience
Klak Klak Klak Klak Klak
Writing
Konkurso di Magio Jurio Ofical
Pepper
Joyo.
Writing
Rejino Aiel
Pipro
Lord Azeirf
Narrator
DUROS...
Epizodo 21 : La Konkurso di Magio, Page 8
Credits
02/2017 - www.peppercarrot.com - Desegnuro e Cenaro : David Revoy
Ideotempesto : Craig Maloney, Quiralta, Nicolas Artance, Talime e Valvin.
Amelioro dil dialogi : Craig Maloney, Jookia, Nicolas Artance e Valvin.
Danki : l'esquado di Inkscape e specale Mc.
Fondesis sur l'universo di Hereva kreita da David Revoy kun la kontributi da Craig Maloney. Korektigi da Willem Sonke, Moini, Hali, CGand e Alex Gryson.
Programaro : Krita 3.2.1, Inkscape 0.91 en Linux Mint 18.1 XFCE
Permiso : Creative Commons Attribution 4.0
Anke vu, divenez meceno di Pipro e Karoto ye www.patreon.com/davidrevoy
Pipro e Karoto es tote gratuita, liberafonta e komanditata danke la meceneso di sua lekteri. Por ca epizodo, danko al 816 Meceni :
Read 41 comments.