Episode­tittel
Tittel
Episode 21: Trolldomskonkurransen
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 1
Skrift
SPESIALINNBYDING
Endeleg kan Komona by kunngjera ein ny trolldomskonkurranse
Fyrstepremie: 50 000 Ko for den mest imponerande trolldomsoppvisinga! Inngang: 150 Ko Den nye, enorme og sikre arenaen i Komona, Azardag, klokka 10
Pepar
Eg er klar! Kom igjen, Gulrot, så dreg me!
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 2
Pepar
Er du sikker på at du ikkje vil vera med?
Kajenne
Heilt sikker. I kaosah driv me med trolldom, ikkje show!
Skrift
KOMONA-nytt
OPNING AV DEN NYE ARENAEN I DAG
FOLKET UROA OVER AUKA SKATTAR
ALLE BILLETTANE SELDE: GARANTERT SUKSESS!
POLITISK URO I LANDET AH
AH OKKUPERER 80 % AV LANDOMRÅDA
DU HAR PERFEKT SYN!
Pepar
Takk for at eg får lov til å delta! Og eg lovar å vinna! Me snakkast i kveld!
Lyd
Kleis!
Kajenne
...
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 3
Ordføraren i Komona
Som ordførar i Komona erklærer eg med dette den andre store trolldoms-konkurransen for open!
Publikum
Klapp
Ordføraren i Komona
Eg veit de har venta i spenning på denne storhendinga! Takk for at de har kome frå alle fire verdshjørna av Hereva for å vitja vår nye, storslegne og ultrasikre arena!
La meg no presentera deltakarane!
Gulrot
ZZZ...
Pepar
Gulrot?! Kva held du på med?! Vakna! Det startar no! Alle ser på oss!
Lyd
Dult!
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 4
Ordføraren i Komona
Ho er ein meister i gjen-opplivingstrolldommen zombiah. Det er ei ære å kunna ynskja velkomen ... KORIANDER!
Publikum
Klapp
Ordføraren i Komona
Ho kjenner alle løyn-dommane til både flora og fauna! Ta godt imot hippiah-heksa ... KAMILLE!
Og no, takka vere den høge tekniske ekspertisen i Komona, viser me for aller fyrste gong ...
Lyd
Fapp!
Ordføraren i Komona
... ei heks frå djuphavet – og meister av den eineståande akvah-magien! SPIRULINA!
Pepar
Akvah?! Her?! Utruleg!
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 5
Gulrot
Rumle
Pepar
Gulrot! No er det straks vår tur! Ha tol! Ver så snill! Om berre i dag!
Ordføraren i Komona
Og så ei heks av den åndelege og asketiske ah-trolldommen. Me er glade for å ta imot ... SHICHIMI!
Publikum
Klapp
Pepar
Gulrot! NEI!!!
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 6
Ordføraren i Komona
Og så denne mystiske deltakaren – som har meldt seg på anonymt – og vil visa oss litt frå den raudglødande heite magmah-trolldommen ...
Lyd
Fapp!
Ordføraren i Komona
Oi! For ei overrasking! Ja, det er henne – ingen ringare enn ... SAFRAN!
Lyd
Plask!
Ordføraren i Komona
Oi sann! Det ser ut til at ein deltakar alt er i vanskar!
Publikum
Ha!
Ordføraren i Komona
Frøken! Still deg tilbake på plass!!!
Pepar
Gulrot! Nei!
Lyd
Dzing!
Pepar
?!
Lyd
Plask!
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 7
Pepar
Ha-ha! Takk, Spirulina! Og orsak ...
Kor har du tenkt deg?! KOM HER!
Ordføraren i Komona
Kremt! Og her er den siste deltakaren – med den ... æh ... ubeskrivelege kaosah-trolldommen ... PEPAR!
Og sidan ho vann trylledrikk-konkurransen, får ho æra av ...
Pepar
?! ...
Ordføraren i Komona
... å verta ...
... medlem av juryen vår!
Lyd
Dunk!
Publikum
Klapp Klapp Klapp Klapp Klapp
Skrift
Offisiell jury i trolldomskonkurransen
Pepar
Jippi.
Skrift
Dronning Aiel
Pepar
Lord Azeirf
Forteljar
FRAMHALD FØLGJER ...
Episode 21: Trolldomskonkurransen, Side 8
Bidragsytarar
Februar 2017 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Karl Ove Hufthammer og Arild Torvund Olsen
Idédugnad: Craig Maloney, Quiralta, Nicolas Artance, Talime og Valvin.
Forbetring av dialogen: Craig Maloney, Jookia, Nicolas Artance og Valvin.
Ein særskild takk til Inkscape-gruppa, spesielt Mc.
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Programvare: Krita 3.2.1 og Inkscape 0.91 på Linux Mint 18.1 XFCE
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 816 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy