Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 1 moi le'i papri
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 2 moi le'i papri
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 3 moi le'i papri
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 4 moi le'i papri
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 5 moi le'i papri
.i 2 mo'o lisri le litki pe ja'e lo tanbargu, 6 moi le'i papri