Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 7 mo'o lisri le se djica, 1 moi le'i papri
.i 7 mo'o lisri le se djica, 2 moi le'i papri
.i 7 mo'o lisri le se djica, 3 moi le'i papri
.i 7 mo'o lisri le se djica, 4 moi le'i papri
.i 7 mo'o lisri le se djica, 5 moi le'i papri
.i 7 mo'o lisri le se djica, 6 moi le'i papri