Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 1 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 2 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 3 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 4 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 5 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 6 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 7 moi le'i papri
.i 21 mo'o lisri le nu jivna fi le nu makfa, 8 moi le'i papri