Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 1 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 2 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 3 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 4 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 5 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 6 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 7 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 8 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 9 moi le'i papri
.i 25 mo'o lisri le si'o lo'e pluja na jai frili, 10 moi le'i papri