Đầu
Title
Tập 25: Không Có Đường Tắt
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 1
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 2
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 3
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 4
Writing
MÈO KHOÁI!
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 5
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 6
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 7
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 8
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 9
Hạt Tiêu
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
Narrator
- HẾT -
Tập 25: Không Có Đường Tắt, Page 10
Credits
05/2018 - www.peppercarrot.com - Nghệ Thuật & Câu Truyện: David Revoy
Góp ý từ: Nicolas Artance, Imsesaok, Craig Maloney, Midgard, Valvin, xHire và Zveryok.
Soạn từ vũ trụ Hà Nhất Hạ được David Revoy sáng tạo và góp ý kiến từ Craig Maloney. Chỉnh sửa bởi Willem Sonke, Moini, Hali, CGand và Alex Gryson.
Phần Mềm: Krita 4.0.0, Inkscape 0.92.3 với Kubuntu 17.10
Giấy Phép: Creative Commons Attribution 4.0
Hạt Tiêu & Vả Củ Đỏ hoàn toàn miễn phí, nguồn mở, và được tài trở bởi đọc giả. Chân thành cảm ơn 909 người hỗ trợ tập này:
You too can become a patron of Pepper&Carrot at www.patreon.com/davidrevoy
Đọc 56 bình luận.