nguồn và giấy phép Portrait of Pepper bởi David Revoy

Portrait of Pepper


Portrait of Pepper bởi David Revoy


Họa sĩ: David Revoy
Khổ ban đầu: 1786x2207px
Ngày sáng tạo: 2017-06-23
Phân loại: Tranh vẽ

Tải xuống hình chất lượng cao
Tải xuống tập tin nguồn (zip)

Giấy phép:


Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế 4.0 (CC BY 4.0)
Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.