nguồn và giấy phép
"Cover logo" bởi David Revoy − CC-BY 4.0


Cover logo bởi David Revoy

"Cover logo" bởi David Revoy − CC-BY 4.0

Khổ ban đầu: 2404x612px
Ngày sáng tạo: 2019-11-07
Phân loại: Thư Báo

Html:
Md:

Tải xuống hình chất lượng cao, 0.29MB
Tải xuống tập tin nguồn (zip), 4.66MB

Giấy phép:

Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.