nguồn và giấy phép
"The fairy fir tree" bởi David Revoy − CC-BY 4.0


The fairy fir tree bởi David Revoy

"The fairy fir tree" bởi David Revoy − CC-BY 4.0

Khổ ban đầu: 2560x1600px
Ngày sáng tạo: 2020-12-21
Phân loại: Ảnh nền

Html:
Md:

Tải xuống hình chất lượng cao, 1.54MB
Tải xuống tập tin nguồn (zip), 16.1MB

Giấy phép:

Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.