nguồn và giấy phép
"The market" bởi David Revoy − CC-BY 4.0


The market bởi David Revoy

"The market" bởi David Revoy − CC-BY 4.0

Khổ ban đầu: 5689x3200px
Ngày sáng tạo: 2022-02-21
Phân loại: Ảnh nền

Html:
Md:

Tải xuống hình chất lượng cao, 5.9MB
Tải xuống tập tin nguồn (zip), 59.47MB

Giấy phép:

Tác giả David Revoy

Thông tin chi tiết và phương pháp ghi công tác giả có ở trong tài liệu.