Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 1 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 2 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 3 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 4 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 5 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 6 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 7 moi le'i papri
.i 31 mo'o lisri le nu damba, 8 moi le'i papri