Episode­tittel
Title
Episode 17: Ein ny start
Episode 17: Ein ny start, Side 1
Cumin
Men Pepar ... Ikkje gå ...
Pepper
NEI! EG DREG!
De lærer meg ikkje ekte trolldom! Eg dreg til ah-heksene!
Sound
Svosj!
Episode 17: Ein ny start, Side 2
Pepper
N Og så går turen til landa med månenedgangane.
Me kan høyra med Shichimi om korleis me kan verta ah-hekser.
Writing
BrrOoooOoo! !
Pepper
Hent fram kart og kompass, Gulrot. Eg ser ingenting med alle desse skyene her! SØREN! Turbulens!
Sound
Ånei!!!
Pepper
HALD DEG FAST!
Episode 17: Ein ny start, Side 3
Sound
Krrasj!
Episode 17: Ein ny start, Side 4
Pepper
Det viktige no er å ikkje få panikk, Gulrot ...
Cayenne
«Ein god, mørk stir er verd ti ubrukelege forbanningar! Stir dei i senk ... Få makt over dei!»Wah!
Monster
Aah!
Pepper
Sjølv ville eg føretrekt å læra nokre gode åtaksformlar ... Men greitt ...
Søren ... Utan sopelime og utstyr ... Dette vert ein lang tur ...
Episode 17: Ein ny start, Side 5
Carrot
Me har ikkje ete noko på fleire dagar!
Pepper
Om ho berre hadde lært meg å laga ein einaste ein! Eg òg er heilt utsliten, Gulrot ...
Cumin
Men ekte trylledrikkar?!
Pepper
Rumle «Å kjenna til kva planter som er etande, er som å veta korleis ein finn fiks ferdige trylledrikkar mot svolt!»
Episode 17: Ein ny start, Side 6
Thyme
«Ei ekte kaosah-heks treng ikkje kart eller kompass; det held med ein stjerneklår himmel.»
Pepper
... Men eg ville likevel føretrekt eit ekte kurs i spådom!
Opp med humøret, Gulrot! Me er framme!
Episode 17: Ein ny start, Side 7
Pepper
Sånn, ... ... no veit du alt som hende.
Shichimi
... og du seier at du er komen fordi dei ikkje har lært deg noko som helst ?!
Narrator
– SLUTT –
Credits
Juni 2016 – www.peppercarrot.com – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Karl Ove Hufthammer og Arild Torvund Olsen
Bygd på Hereva-universet skapa av David Revoy, med bidrag frå Craig Maloney og rettingar frå Willem Sonke, Moini, Hali, CGand og Alex Gryson.
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0. Programvare: Krita, G’MIC og Inkscape på Ubuntu.
Episode 17: Ein ny start, Side 8
Credits
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 719 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar & Gulrot: www.patreon.com/davidrevoy
Les 47 kommentarar.