Đầu
Title
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật
Phiên dịch: Hồ Nhựt Châu.
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 1
Enemy
huUUUUUUUUUUUUU !
Army
Aaáááá!
Iiiiiaaa!
Ưưưưưư!
Haaaaaa!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 2
King
Rồi, phù thủy trẻ. ,Nếu cô có phép thuật nào có thể giúp đỡ chúng tôi, làm ơn khởi động lập tức!
Hạt Tiêu
Rõ! Chuẩn bị chứng kiến...
Sound
Phhíít!!
Hạt Tiêu
...KIỆT TÁC CỦA TÔI !
Sound
Phhííttt!!
Hạt Tiêu
Thật Tặc Hạt Tiêu!
Sound
Phhììuu!!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 3
Sound
Sínnh!
Sínnh!
Xínnh!
Xínnh!
Ffhii!
Schii!
Phànhh!
S•innh!
King
Phép thuật này đã tăng sức lực của cây kiếm của chúng tôi... ...và giảm sức của vũ khí kẻ thù?
Sound
Shìnnh...
Hạt Tiêu
Chờ. Đợi và xem! .Tôi chỉ được nói là bữa nay sếp sẽ không mất lính nào cả.
Nhưng họ vẫn phải cẩn thận và chiến đấu hết sức!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 4
King
Chúng tôi đã tập luyện để làm vậy.
CHỜ LỆNH TAO!
Army
Vânnng!
Vânng!
Dạạạạ!
Dạạạạ!
Dạạạạ!
Vânng!
Vâng!
Dạạạạ!
Vâng!
King
TIẾẾẾẾNNN LÊN!!!
Army
Vânnng!
Dạạạạ!
Dạạạạ!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 5
King
Iiiiaaa!!!
Enemy
Hứơơơơ!!!
Sound
Qươuuu!!
Qươuuu!!
Writing
12
Enemy
?!!
Writing
8
King
?!!
Writing
64
32
72
0
64
0
56
Army
Yaawww!
Yurr!
Yeaaah!
Grrr!
Yrrr!
Yaaah!
Sound
wiizz
Swoosh
Chklong
Phíchh
Chááng
Sshính
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 6
King
?!
Writing
3
24
38
6
12
0
5
0
37
21
62
27
4
King
!!
PHÙ THỦY!!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY?!!!!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 7
Hạt Tiêu
Thành công !
“Cái này" ...là kiệt tác của tôi
Nó là phép thuật rất phức tạp được đổi sự thật và chiếu điểm sinh mạng còn lại của đối thủ.
Writing
33
Hạt Tiêu
Khi một người lình hết điểm sinh mạng, lính đó phải bỏ chiến trường cho đến khi kết thúc trận chiến đấu. Quân đội phía nào được làm cho phía kia mất hết lính sẽ thắng ! Rất đơn giản.
Writing
0
Army
?
Hạt Tiêu
Nó tuyệt vời không? Không ai chết! Lính không bị tổn thương nữa! Cái này sẽ làm cách mạng chiến tranh và chiến thuật!
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 8
Hạt Tiêu
Bây giờ chúng tôi biết hết quy định rồi, cho tôi hoàn lại tất cả điểm cho chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu! Cho công bằng hơn.
Writing
64
45
6
2
0
0
0
0
9
5
0
0
0
Sound
Ssình!
Dùùù!
Phóc!
Thàch!
Hạt Tiêu
Củ Đỏ chạy nhanh hơn! Phép thuật này sắp hết đát rồi!
Narrator
- HẾT -
Tập 33: Phép Thuật Chiến Thuật, Page 9
Credits
2020.06.29 Nghệ thuật & câu truyện: David Revoy. Người kiểm tra kịch bản: Arlo James Barnes, Craig Maloney, GunChleoc, Hyperbolic Pain, Karl Ove Hufthammer, Martin Disch, Nicolas Artance, Quetzal2, Valvin. Phiên bản tiếng Việt: Dịch: Hồ Nhựt Châu. Sáng chế từ vũ trụ Hà Nhất Hạ Người Sáng Tạo: David Revoy. Người bảo trì chánh: Craig Maloney. Tác giả: Craig Maloney, Nartance, Scribblemaniac, Valvin. Người chỉnh sửa: Willem Sonke, Moini, Hali, CGand, Alex Gryson. Phần Mềm: Krita 4.3, Inkscape 1.0 với Kubuntu 19.10. Bản Phép: Creative Commons Attribution 4.0. www.peppercarrot.com
Hạt Tiêu
Bạn có biết không? Hạt Tiêu & Củ Đỏ hoàn toàn tự do, nội dung mở và được tài trợ bởi đọc giả. Chân thành cảm ơn 1190 người đã hỗ trợ tập này!
Bạn cũng có thể hỗ trợ Hạt Tiêu & Củ Đỏ và bạn được ghi tên vào danh sách này! Chúng tôi nhận Patreon, Tipeee, PayPal, Liberapay ...và còn nữa! Xem www.peppercarrot.com cho thông tin thêm! Cám ơn!
Trở thành một người tài trợ Đọc 55 bình luận.
arrow navigation