Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 1 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 2 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 3 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 4 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 5 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 6 moi le'i papri title=
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 7 moi le'i papri
.i 12 mo'o lisri le nu lumci ca le crisa, 8 moi le'i papri