Header
fanva fa la gleki .arxokuna, karxusa.
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 1 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 2 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 3 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 4 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 5 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 6 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 7 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 8 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 9 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 10 moi le'i papri
.i 22 mo'o lisri le tadji be le nu jdice, 11 moi le'i papri