Episode­tittel
Title
Episode 13: Pysjamasfesten
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 1
Pepper
Beste ... ... ferien ... ... nokosinne!
Det er berre så kjekt!
Takk for innbydinga, Koriander!
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 2
Coriander
Takk! Eg håper staben ikkje er for skremmande.
Sound
Dzzziii!
Tsjakk!
Klukf!
Klaff!
svinnnnnng!
Monster
UuuHuuu!!!
UuuHuuu!!!
Uuu!!!
Pepper
Nei, slett ikkje ... Dei er svært gjestmilde. Me kjenner oss så velkomne.
Shichimi
Eg er skikkeleg imponert over interiøret ... ... så raffinert og koseleg på same tid!
Pepper
Sant!
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 3
Coriander
Det er fint å få ei slik påminning. Nokre gongar tenkjer eg det er litt ... ... ordinært.
Sound
bam!
Shichimi
Eg skulle gjerne budd så komfortabelt, men ...
Sound
Skiiingz!
Shichimi
... «ei-ekte-ah-heks-kan-ikkje-leva-slik».
Pepper
Ha, ha! Tradisjonen tyngjer ... Høyrest ut som gudmødrene mine!
Shichimi
Verkeleg?
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 4
Pepper & Shichimi
Tji-hi-hi!
Coriander
Kom igjen, jenter – konsentrer dykk! Me er nesten i mål!
Pepper
Slapp av, det går bra ... Oppdraget er jo superenkelt ... ... og me har enno ikkje ...
Sound
PfrooOffoff!!!
Coriander
PEPAR!!!
Shichimi
?!
Sound
Sjssss
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 5
Coriander
Å nei! Det er for seint! Ho ... Ho er ...
Shichimi
Neeeiii!!!
Monster
MUAHHAHAHAHA!!!
Shichimi
GRR!!!
Coriander
KLING !
Sound
KRAKK!
PLONK!
Shichimi
Å nei!
Coriander
Ikkje no igjen!
Pepper
DET DER SKAL DU FÅ SVI FOR! Slepp han! Med ein gong!
Sound
Gulrot!
PAFF!
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 6
Sound
Dunk
Writing
– SLUTT –
Pepper
... men det trengst ikkje – det er berre eit spel! Kom igjen – ikkje ver furten! Grrrr
Writing
Prinsesse Koriander
Eg veit du berre vil forsvara meg ...
Carrot
Festningar og føniksar
Narrator
Festningar og føniksar
Credits
November 2015 – Teikna og fortald av David Revoy – Omsett av Arild Torvund Olsen og Karl Ove Hufthammer
Episode 13: Pysjamasfesten, Side 7
Credits
Pepar & Gulrot er ein heilt fri teikneserie, med opne kjelder, og er sponsa av lesarane. Takk til dei 602 som støtta denne episoden:
Du òg kan støtta arbeidet med neste episode av Pepar og Gulrot: https://www.patreon.com/davidrevoy
Lisens: Creative Commons Attribution 4.0 Kjeldefiler: Tilgjengelege på www.peppercarrot.com Verktøy: Denne episoden er 100 % teikna med fri programvare Krita 2.9.9, Inkscape 0.91 på Linux Mint 17
Les 59 kommentarar.