Đầu
Title
Tập 30: Tìm Người Ôm
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 1
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 2
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 3
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 4
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 5
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 6
Narrator
- HẾT -
Tập 30: Tìm Người Ôm, Page 7
Credits
2019.09.03 Nghệ thuật & câu truyện: David Revoy. Người kiểm tra kịch họa: Alina the Hedgehog, Craig Maloney, Jihoon Kim, Parnikkapore, Martin Disch, Nicolas Artance, Valvin. Phiên bản tiếng Việt: Dịch: Hồ Nhựt Châu, Hy Nguyên. Sáng chế từ vũ trụ Hà Nhất Hạ. Người Sáng Tạo: David Revoy. Người bảo trì chánh: Craig Maloney. Tác giả: Craig Maloney, Nicolas Artance, Scribblemaniac, Valvin. Chỉnh sửa: Willem Sonke, Moini, Hali, CGand, Alex Gryson . Phần Mềm: Krita/nhánh 4.2~git, Inkscape 0.92.3 với Kubuntu 18.04.2. Bản Phép: Creative Commons Attribution 4.0. www.peppercarrot.com
Hạt Tiêu
Bạn có biết không? Hạt Tiêu & Củ Đỏ hoàn toàn tự do, nội dung mở và được tài trở bởi đọc giả. Chân thành cảm ơn 973 người hỗ trợ tập này!
Bạn cũng có thể hỗ trợ Hạt Tiêu & Củ Đỏ và bạn được ghi tên vào danh sách này! Chúng tôi nhận Patreon, Tipeee, PayPal, Liberapay ...và còn nữa! Xem www.peppercarrot.com cho thông tin thêm! Cám ơn!
Đọc 43 bình luận.