Đầu
Title
Tập 31: Cuộc Chiến
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 1
Narrator
Tối Mù Sơn: núi thiên liêng của Châo Sa.
Sound
DDèèo!
Hạt Tiêu
Hớ!
Sound
Dèèèooo
Phhèèo!
Hạt Tiêu
Tấn công!
Sound
Hùùù
Cây Yến Nhi
Nghiệp dư!
Hạt Tiêu
!!
Sound
RẦM!
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 2
Sound
Phhúúúú!
TTÉÉÉT!!!
HỆỆỆNH!!!
Hạt Tiêu
Chưa thua đâu!
DẪN LỰC THUÂN!
Sound
Qươơuu!!
Xxííí!!
Xxííí!!
Tót!
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 3
Hạt Tiêu
CỦ ĐỎ! Kế hoạch 7-B!
Sound
Phoééé
Hạt Tiêu
LƯỢNG HÓA PHẨM CHẤT!
Sound
Xxxííí!
Cây Yến Nhi
?!!
Sound
PHÀ
Cây Yến Nhi
Áááá!!
Hạt Tiêu
N
Cây Yến Nhi
ĐÊPHẨMCHẤT!
! !
Writing
Rưư...
2019-12-20-E31P03_V15-cuối.jpg
Sound
Sailầmnhập
<unknown>
HỆNH ! !!
H
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 4
Cây Yến Nhi
HỎA TRÁ ĐẠN NGUYÊN TỬ!
Sound
Phhhòòòt!
HHỊỊNH!!
GỨỨỨ GỨỨỨ
Ssààà...
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 5
Cây Yến Nhi
Hả...
Chạy trốn vào một chiều không gian vi mô, khi con không còn nhỏ bé nữa? Thất bại qúa tồi tệ...
Hạt Tiêu
Sai! Nó là một lổ sâu!
Sound
Phít!!
Hạt Tiêu
Cám ơn cho đường thoát, Củ Đỏ!
Chịu thất bại, sư phụ Cây Yến Nhi!
CHUYỂN...
...VẬN ĐỘNG!
Sound
PHHỊỊỊT!!!
Xoooooắắắắắnnn!!!
Thị Mỹ
DỪNG LẠI!!!
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 6
Thị Mỹ
Tôi nói DỪNG LẠI! Đủ rồi!
Sound
Bót!
HIỆN!
QUÉT!
Thị Mỹ
Cả hai! TỚI ĐÂY! Ngay lập tức!
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 7
Sound
Tok!
Tok!
Thị Mỹ
Ba năm đã trỏi qua sau em nói "chỉ bắt nó làm một bài thi cuối cùng"... ...chúng tôi sẽ không chờ đợi cả đem ở đây!
Có gì đâu?
Hạt Tiêu
...
Cây Yến Nhi
Được... ...cho nhỏ đó bằng tốt nghiệp... ...mà đậu điểm thấp.
Writing
Bằng Phù Thủy Châu Sa
Cây Yến Nhi
Cổ Minh
ThịMỹ
~ Hạt Tiêu là ~
Phù Thủy Chính Thức
Narrator
- HẾT -
Tập 31: Cuộc Chiến, Page 8
Credits
2019.12.20 Nghệ thuật & câu truyện: David Revoy. Người kiểm tra: Craig Maloney, Martin Disch, Arlo James Barnes, Nicolas Artance, Valvin. Phiên bản tiếng Việt: Dịch: Hồ Nhựt Châu. Sáng chế từ vũ trụ Hà Nhất Hạ. Người Sáng Tạo: David Revoy. Người bảo trì chánh: Craig Maloney. Tác giả: Craig Maloney, Nartance, Scribblemaniac, Valvin. Chỉnh sửa: Willem Sonke, Moini, Hali, CGand, Alex Gryson . Phần Mềm: Krita 4.2.6, Inkscape 0.92.3 với Kubuntu 18.04-LTS. Bản Phép: Creative Commons Attribution 4.0. www.peppercarrot.com
Hạt Tiêu
Bạn có biết không? Hạt Tiêu & Củ Đỏ hoàn toàn tự do, nội dung mở và được tài trở bởi đọc giả. Chân thành cảm ơn 971 người hỗ trợ tập này!
Bạn cũng có thể hỗ trợ Hạt Tiêu & Củ Đỏ và bạn được ghi tên vào danh sách này! Chúng tôi nhận Patreon, Tipeee, PayPal, Liberapay ...và còn nữa! Xem www.peppercarrot.com cho thông tin thêm! Cám ơn!
Đọc 61 bình luận.