Bann-cinn
Tiotal
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach
Eadar-theangachadh: GunChleoc.
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 1
Neach-aithris
Baile Chomona; Latha fèille
Peabar
Latha math dhuibh! Am faigh mi ochd reul-pheapagan?
Reiceadair
Sin sibh, tha iad 60Co*
Nòta
* Co = aonad de dh’airgead Chomona
Peabar
...Murt
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 2
Peabar
Tha mi duilich, chan urrainn dhomh ceannachd ach a ceithir...
Reiceadair
Grrr...
Cròch
Sin thu. An ullaich thu dà dhusan de gach meas dhomh? 'S as àirde càileachd, mar as àbhaist.
Reiceadair
Tha e 'na thlachd mhòr dhomh ur frithea-ladh, a' mhaighdinn Chròch
Cròch
Seallaibh, seo Peabar
Na can rium gu bheil tòcadh malairt ann an Lùb a' Gheòidh?
Peabar
...
Cròch
Saoil a bheil thu ag ullachadh nan cungaidhean rùnach airson dùbhlan nan deoch a-màireach?
Peabar
... dùbhlan dheoch ? ... a-màireach ?
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 3
Sgrìobhte
Dùbhlan deoch Chomona
50 000Co de dhuais AIR AN DEOCH AS FHEÀRR
Là na Sabaid Aig 3 uairean foiseirigh Ionad baile Chomona
Peabar
Nach mi a tha fortanach, tha latha agam airson ullachadh fhathast !
Buannaichim an dùbhlan seo !
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 4
Peabar
...
Ò ... ! Tha fhios 'am ...
... bidh seo gu feum dhomh dha-rìribh !
A Churrain ! Trobhad, sealgamaid na cungaidhean còmhla
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 5
Peabar
An toiseach, feumaidh mi cuid a neamhnaidean ceòtha às na neòil dhubha seo ...
... agus dearcan dearga on dhlùth-choille thàthaichte
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 6
Peabar
... agus gucagan-uighe o ghleann beinn-theine nan ainneamhag ...
... agus mu dheireadh thall, boinneag bainne o bhò-dhràgon òg
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 7
Peabar
Sin agad e, a Churrain, saoilidh mi nach eil dad a dhìth orm a-nis
Tha coltas ... ... foirfe air
Mmm ... Seo an cofaidh ... as fheàrr ... a ghabh mi a-riamh ! Seo na bha a dhìth orm ’s mi airson obair fad na h-oidhche ach am bi an deoch as fheàrr agam aig an dùbhlan a-màireach
Neach-aithris
Ri leantainn ...
Eapasod 3: Na cungaidhean rùnach, Duilleag 8
Urram
Tha an dealbh-èibhinn-lìn seo saor air fad 's tùs fosgailte aige ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported, tha faidhlichean bun-tùis ri am faighinn a chùm luchdadh a-nuas )
Cha bhiodh an t-eapasod ann gun taic nam 93 pàtranach agam
https://www.patreon.com/davidrevoy
Алексей, 獨孤欣, Albert Westra, Alejandro Flores Prieto, Alex Lusco, Alex Silver, Alex Vandiver, Alexander Sopicki, Andreas Rieger, Andrew, Andrew Grady, Andrey Alekseenko, Anna Orlova, Antan Karmola, Antoine, Aslak Kjølås-Sæverud, Axel Bordelon, Axel Philipsenburg, Ben Evans, Boonsak Watanavisit, Boudewijn Rempt, carlos levischi, Charlotte Lacombe-bar, Chris Sakkas, Christophe Carré, Clara Dexter, Colby Driedger, Conway Scott Smith, Dmitry, Eitan Goldshtrom, Enrico Billich,-epsilon-, Garret Patterson, Gustav Strömbom, Guy Davis, Helmar Suschka, Ilyas Akhmedov, Inga Huang, Irene C., Jean-Baptiste Hebbrecht, JEM, Jessey Wright, John, Jónatan Nilsson, Joseph Bowman, Juanjo Fernández Monreal, Jurgo van den Elzen, Kai-Ting (Danil) Ko, Kasper Hansen, Kathryn Wuerstl, Ken Mingyuan Xia, Liselle, Lorentz Grip, MacCoy, Mandy, Martin Owens, Maurice-Marie Stromer, Mauricio Vega, mefflin ross bullis-bates, Michelle Pereira Garcia, Morten Hellesø Johansen, Nazhif, Nicki Aya, Nicolae Berbece, Nicole Heersema, No Reward, Noah Summers, Noble Hays, Olivier Amrein, Olivier Brun, Oscar Moreno, Pavel Semenov, Peter Moonen, Pierre Vuillemin, Ret Samys, Reuben Tracey, Rustin Simons, Sami T, Sean Adams, Shadefalcon,
Peabar
Mòran taing !
Urram
Taing shònraichte do : David Tschumperlé (G'MIC) agus sgioba Krita air fad ! Eadar-theangachadh ⁊ ceartachadh na Beurla : Amireeti
Chaidh 100% dhen epasod seo a dhèanamh le innealan saora le tùs fosgailte Krita agus G'MIC air Xubuntu (GNU/Linux)