Đầu
Title
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 1
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 2
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 3
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 4
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 5
Narrator
- Hết -
Credits
08/2015 - Tranh và Truyện : David Revoy - dịch: Binh Pham
Tập 10: Mùa Hè Đặc Biệt, Trang 6
Credits
Hạt Tiêu&Cà Rốt hoàn toàn miễn phí và cảm ơn tới sự giúp đỡ bởi các nhà tài trợ. Tập này được tài trợ bởi 422 người này:
Bạn cũng có thể ủng hộ cho Hạt Tiêu&Cà Rốt tập tiếp theo tại: https://www.patreon.com/davidrevoy
License : Creative Commons Attribution 4.0 Nguồn mở : Bạn có thể tìm thấy ở www.peppercarrot.com Phần mềm: Tập này được vẽ với 100% các phần mềm miễn phí Krita 2.9.6, Inkscape 0.91 on Linux Mint 17
Đọc 27 bình luận.