Đầu
Title
Tập 15: Cầu Thủy Tinh
Phiên dịch: Hồ Nhựt Châu.
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 1
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 2
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 3
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 4
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 5
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 6
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 7
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 8
Narrator
- HẾT -
Credits
03/2016 - Đồ Họa & Câu Chuyện : David Revoy
Tập 15: Cầu Thủy Tinh, Page 9
Credits
Hạt Tiêu & Củ Đỏ hoàn toàn miễn phí, nguồn mở, và tài trở bởi đọc giả tài trợ. Chân thành cảm ơn 686 người hỗ trợ tập này:
Bạn cũng có thể tài trợ Hạt Tiêu & Củ Đỏ tại https://www.patreon.com/davidrevoy
Bản phép : Creative Commons Attribution 4.0 Nguồn : www.peppercarrot.com Phần mềm : Krita 2.9.11, Inkscape 0.91 dùng Linux Mint 17
Trở thành một người tài trợ Đọc 51 bình luận.
arrow navigation