Đầu
Title
Tập 24: Cây Thống Nhất
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 1
Cây Yến Nhi
Con muốn một Cây Thống Nhất? Ở dây?!?
KHÔNG! Chúng tôi là Phù Thủy Hỗn Loạn; Chúng tôi không làm như vậy.
Sound
PAF!
Cây Yến Nhi
Con nên tập chung học các bài “Phép Thuật Phá Hủy”!
Hạt Tiêu
Phá hủy? Tại thời điểm này? Sao không học bài phép thuật sáng tạo?
Cây Yến Nhi
Sắp tới họp của Hội Đồng Tam Nguyệt và cuộc thi của con nữa . Học! Học! HỌC!!! VÀ NGHỈ PHÂN TÂM MỘT MÌNH VỚI NHỮNG Ý KIẾN TÀO LAO NÀY!!!
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 2
Sound
Gầm!
Ffff
Củ Đỏ
tap
Hạt Tiêu
Bực mình!!!
Mùa đông thiếu Cây Thống Nhất?! Không bao giờ!
Sao tôi không tự chế một cây một mình bằng phép thuật?!
Hà! Có lẻ lần đầu tiên tôi sẽ pha trộn phép thuật Hy Phanh và Châu Sa! Một cây xanh to, sáng lên nhờ nhiều ngôi sao và thái dương hệ tí hon Ààà! Nó sẽ hoàn hảo!
Và rất sáng tạo!
Nhưng không có cách nào làm được loại phép thuật đó ở dây... ...Các cô nuôi sẽ biết ngay tôi đang không học thuộc các bài “Phép Thuật Phá Hủy”.
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 3
Hạt Tiêu
Nhưng... Hình như tôi nhớ...
Sound
Phít
Hạt Tiêu
Đứng rồi! Trong chương về “Phep Thuật Phá Hủy”, Cô Thị Mỹ khuyên nên làm trong một chiều không gian vi mô. Nhưng xem những lời cảnh báo này:
Mm...
Writing
“ ĐỪNG xài toàn bộ thuốc khi sáng tạo chiều không gian vi mô.”
Hạt Tiêu
Đương nhiên.
Writing
“ ĐỪNG đem hậu qủa về vì lý do an toàn.”
Hạt Tiêu
Phh... Ai cũng biết!
Nó ở đây!
Writing
“ ĐỪNG nghĩ người ở ngoài chiều không gian vi mô có thể giúp đỡ bạn... ...chằng ai được thấy bạn đang làm gi vậy ! ”
Hạt Tiêu
Chẳng ai? Thật không!? Tốt lắm! Bắt đầu!
Sound
XííNH
XUuuyynnh!!
Cổ Minh
Hạt Tiêu mới tạo một chiều không gian vi mô không?
Thị Mỹ
Tốt! Tôi hy vọng nó hiểu hết lời cảng báo tôi đã ghi trong chương về “Phép Thuật Phá Hủy”.
Writing
Không Mộc Báo
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 4
Hạt Tiêu
Hay lắm! Nó giống một thông riêng, chỉ có một phần của thư viện tôi cần. Và nó độc lập từ sự thật. Nó hàn hảo cho làm thử nghiệm phép thuật.
Phải tập trung làm mỹ thuật!
Sound
XiiINH
PHỤụụụm!!
Hạt Tiêu
Ời. Không phải.
Sound
Quưưuu!!
Hạt Tiêu
Quá gớm!
Sound
Hích!!
Hạt Tiêu
Đúng! Nhưng nó còn nhỏ quá...
Củ Đỏ
?
Hạt Tiêu
CỦ ĐỎ! ĐỪNG ĐỤNG NÓ!
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 5
Sound
Phụụụm!!
Hạt Tiêu
Rồi, tôi đã chỉnh kích cỡ của nó! Tôi chẳng thấy gì nguy hiểm nếu đem nó ra ngoài chiều không gian vi mô. Nó chỉ là cây Thống Nhất, không phải là “Phép Thuật Phá Huỷ”.
Nào, Bây giờ phải thoát chiều không gian vi mô và quay trở lại sự thật để chỉ cho các cô nhìn thấy lực sáng tạo hỗn loạn! Tôi muốn nhìn thấy mặt của các cô!
Sound
DÓóóóng!!
Thị Mỹ
Mmm... Hạt Tiêu đã trở về. Qúa Khéo, Cây Yến Nhi. Phương pháp giao dục của em được kết qủa rồi.
Cây Yến Nhi
Cám ơn hiệu trưởng.
Writing
Không Mộc Báo
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 6
Hạt Tiêu
CỦ ĐỎ! Một chút tôi sẽ dẫn Cô Thị Mỹ, Cô Cây Yến Nhi, và Cô Cổ Minh lên coi. Đừng quậy phá gì hết, nghe rõ chưa?
Được rồi, tôi sẽ trở lại nhanh!
Sound
BỨỨứứ BỨỨứ BỨỨứứ BỨỨứứ BỨỨứứ BỨứ
Củ Đỏ
?
Sound
Xúm!!
Củ Đỏ
!!
Sound
BỨỨứ BỨỨứứứ
Củ Đỏ
!!
Hạt Tiêu
Chuẩn bị bị hoảng hồn và ngạc nhiên! Các cô chưa từng thấy cái gì bằng cái này. Xin lên trên gác để nhìn thấy...
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 7
Sound
Xúúúmm!!
Hạt Tiêu
?!!
Sound
Phụụn!!!
RẦM!!!
Hạt Tiêu
Thấy chưa, con đã thuộc bài “Phép Thuật Phá Huỷ”!
Narrator
- HẾT -
Tập 24: Cây Thống Nhất, Page 8
Credits
Chúc Mừng Các Ngày Lễ!
12/2017 - www.peppercarrot.com - Đồ Họa & Câu Chuyện: David Revoy
Giúp phát triển lời nói: Craig Maloney, CalimeroTeknik, Jookia.
Chỉnh sửa kịch bản/góp ý kiến: Nicolas Artance, Ozdamark, Zveryok, Valvin và xHire.
Soạn từ vũ trụ Hà Nhất Hạ được sáng tạo bởi David Revoy và góp ý từ Craig Maloney. Được chỉnh sửa bởi Willem Sonke, Moini, Hali, CGand và Alex Gryson.
Phần Mềm: Krita 3.2.3, Inkscape 0.92.2 với Ubuntu 17.10
Bản phép: Creative Commons Attribution 4.0
Hạt Tiêu & Củ Đỏ hoàn toàn miễn phí, nguồn mở, và tài trở bởi đọc giả tài trợ. Chân thành cảm ơn 810 người hỗ trợ tập này:
Bạn cũng có thể hỗ trợ Củ Đỏ & Hạt Tiêu tại www.patreon.com/davidrevoy
Đọc 63 bình luận.