Header
Title
فلفل و هویج
<unknown>
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 1
Narrator
بازار کومونا یک هفته بعد
Writing
مشاهیر
۵۰۰۰۰ کو
موفقیت زعفران
مد روز
واقعه زعفران
دختر زیبا
مخصوص زعفران
Sound
پاف!
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 2
Pepper
مرسی هویج.
می دونی، من هر روز حداکثر تلاشمو می کنم تا یه جادوگر خوب بشم.
احترام به سنت ها، قوانین... ...منصفانه نیست که زعفران با همچین روش هایی اینقدر مشهور شدہ...
خیلی بی انصافیه.
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 3
Sound
تاخ!
Genie of Success
سلام! لطفا اجازہ بدین تا خودمو معرفی کنم:
من غول چراغ جادوی موفقیتم! در خدمت شما ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته!
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 4
Genie of Success
البته به جز آخر هفته ها و روزهای تعطیل. درخواست بیشتر از یکی نمیشه و قابل برگشت هم نیست.
کمپین مارکتینگ جهانی!
شهرت جهانی!
همراہ استایلیست و آرایشگر مخصوص!
نتایج فوری و ضمانت شدہ!
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 5
Genie of Success
فقط یه امضای کوچیک پایین این کاغذ و در شهرت به روی شما باز میشه!
Pepper
صبر کن ببینم!
درست وقتی که من تو این وضعم، تو از آسمون با راہ حل های جادویی میفتی جلوی پام؟
این دیگه چیه؟ امداد غیبی؟ همه اینا خیلی مشکوک به نظر میرسه! خیلی مشکوک!
بیا بریم هویج. این قبلا ممکن بود روی ما کار کنه. ولی الان دیگه اونقدر احمق نیستیم که گول این حرفا رو بخوریم.
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 6
Bird
جیک! می دونی هویج، به نظرم همین یعنی بزرگ شدن. برای بدست آوردن چیزایی که میخوای تلاش خیلی زیادی بکنی و ارزش این تلاش رو هم بفهمی. حسادت به موفقیت بقیه هیچ ارزشی ندارہ.
Pepper
جیک!
جیک!
جیک!
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 7
Writing
شانس یه روزی هم سراغ ما رو می گیرہ.
فو!
- پایان -
زندگی پر شور خانم کبوتر
واقعه خانم کبوتر
مشاهیر
۵۰۰۰۰ کو
Pepper
مخصوص خانم کبوتر
Sound
موفقیت زعفران
Writing
مد روز
واقعه زعفران
دختر زیبا
مخصوص زعفران
مشاهیر
مد روز
Narrator
دختر زیبا
قسمت بیست و سوم: یه شانس دوباره, Page 8
Credits
09/ 2017، www.peppercarrot.com، تصویرگر و نویسندہ: دیوید ریوی، ترجمه: اصلان زمانلو
اصلاحات متن و دیالوگ: الکس گریسون، نیکولاس آرتانس، والوین و کری مالونی.
بر اساس جهان هروا، ساخته و پرداخته دیوید ریوی به همراهی کری مالونی. اصلاحات توسط ویلم سونکه، موینی، هالی، سیگند و الکس گریسون.
نرم افزار : Krita 3.1.4, Inkscape 0.92dev on Linux Mint 18.2 Cinnamon
لایسنس : Creative Commons Attribution 4.0
شما هم می تونین با مراجعه به www.patreon.com/davidrevoy حامی قسمت بعدی فلفل و هویج بشین!
فلفل و هویج کاملا رایگان و به صورت متن باز می باشد. این وب کامیک با حمایت خوانندگان به کار خود ادامه میدهد. این قسمت از فلفل و هویج با حمایت سخاوتمندانه 879 حامی تهیه شدہ است.
Read 70 comments.