Header
fanva fa la gleki .arxokuna, karxusa.
.i 23 mo'o lisri le funca, 1 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 2 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 3 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 4 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 5 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 6 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 7 moi le'i papri
.i 23 mo'o lisri le funca, 8 moi le'i papri