Bann-cinn
Tiotal
Eapasod 12: An cartadh-foghair
Eadar-theangachadh: GunChleoc.
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 1
Cìob
Deochan-gàire
Deochan an fhalt-fhàis mhòir
Deochan builgein-tùid
Deochan “cho sona ri luchag an lofa”
Deochan toite ...
... gun ainmeachadh ach air cuid bheag dhiubh!
Peabar
Seadh seadh, tha fhios ’am: “Cha-chruthaicheadh-bana-bhuidseach-cheart-na-Dubh-choimeasgachd-deochan-dhen-leithid”.
Fuaim
Gliong Glang Gloing
Cìob
Sin dìreach. ’S mar bu chòir.
Feumaidh mi togail orm gu fhèill Chomona a-nis. Gun rachadh a h-uile càil seo à sealladh mus till mi; cha bhiodh e math nan lorgadh amadain bheaga e a chluicheadh leis.
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 2
Peabar
A-mach à sealladh? Furasta! Hò-rò!
Fuaim
Fruuuis !
Peabar
Murt!
Adhlachadh ?! Ach bheir seo tòrr ùine ’s na doir guth air na fuileanan a bhios oirnn mus bi sinn deiseil leis!
Fuaim
Poc
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 3
Peabar
“Agus na cleachd draoidheachd air dòigh sam bith. Cha chleachd bana-bhuidseach cheart na Dubh-choimeasgachd draoidheachd airson dreuchd an latha.”
Grrr !
A CHURRAIN! Faigh lorg leabhar a seachd na Dubh-choimeasgachd: “Raointean cumhachd-talmhainn” ... gun dàil!
Seallaidh mi dhan fheannag theagmhail a tha seo dè th’ ann am bana-bhuidseach cheart na Dubh-choimeasgachd!
Fuaim
Tom Tom
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 4
Peabar
GURGES ATER!
Fuaim
FRUUuuBhuuuuuu
Cìob
... Toll Dubh-choimeasgach?! ...
Peabar
?!
Cìob
... An e seo mar a thuigeas tusa “na cleachd draoidheachd”?
Peabar
... Haoigh ... Nach robh dol dhan fhèill fainear dhuibh ?
Cìob
’S cinnteach nach robh! ’S bha mi ceart cuideachd; tha e do-dhèanta d’ fhàgail ’nad aonar ’s gun sùil a chumail ort fad na h-ùine!
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 5
Fuaim
Aouuaouaouaou
Cìob
... Coimhead air seo. Chan fhoghainn an tomad! Tha diofarail an raoin iom-tharraing lag! Tha fiù ’s a’ chuairt chearcallach sheasmhach as dlùithe ro bheag!
Fuaim
Beum
Aouuaouuaouu
Cìob
Agus seo dhut: Mairidh cha mhòr a h-uile càil air fleod ’s e ga tharraing dha chuairtean seasmhach no puingean Lagrange Rinneadh oir thachartasan dìreach beagan nas motha a chùis!
Curran
?!
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 6 title=
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 7
Peabar
!!!
Cìob
!!!
MIONNUS DUBHÀSARE MAXIMUS!
Fuaim
Brrag!
Neach-aithris
- Deireadh na sgeòil -
Urram
10/2015 – Obair-ealain ⁊ sgeulachd: David Revoy – Eadar-theangachadh: GunChleoc
Eapasod 12: An cartadh-foghair, Duilleag 8
Urram
Tha Pepper&Carrot saor is le tùs fosgailte air fad agus ’ga sponsaireadh le taic nan leughadairean. Mòran taing dhan 575 pàtran a thug taic dhan eapasod seo:
’S urrainn dhut dol ’nad phàtran Pepper&Carrot cuideachd airson an ath-eapasod air https://www.patreon.com/davidrevoy
Ceadachas : Creative Commons Attribution 4.0 Bun-tùs : ri fhaighinn air www.peppercarrot.com Bathar-bog : chaidh 100% dhen eapasod seo a tharraing le bathar-bog saor Krita 2.9.8, Inkscape 0.91, Blender 2.71, GIMP 2.8.14, G'MIC 1.6.7 air Linux Mint 17.2