Header
fanva fa la gleki .arxokuna.
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 1 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 2 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 3 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 4 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 5 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 6 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 7 moi le'i papri
.i 24 mo'o lisri le tricu be la nu kansa, 8 moi le'i papri